O SPOLOČNOSTI merga s.r.o.

Vážení zákazníci,

        dovoľte nám predstaviť Vám našu spoločnosť merga, s.r.o. Začali sme podnikať v decembri 2004 v Snine v oblasti dodávok a montáží kúrenia, elektroinštalácií a výstavby plynovodov, vodovodov a kanalizácií. Od začiatku sme poskytovali naše služby s celoslovenskou pôsobnosťou a časom sme rozšírili náš sortiment na celú oblasť technického zariadenia budov, inžinierskych sietí a dodávok menších stavieb. Tieto služby poskytujeme dodnes, pričom našou prioritou je mať spokojných zákazníkov, ktorí sa k nám radi vracajú.


        Naša spoločnosť mala v predchádzajúcich troch rokoch (2015, 2016 a 2017) v trvalom pracovnom pomere priemerne 42 zamestnancov. Fluktuácia v našej firme je minimálna, čo nám umožňuje sústrediť sa na kvalitu. Nadpriemerná materiálová a strojová vybavenosť našich zamestnancov je samozrejmosťou. V predchádzajúcich rokoch sme dosahovali priemerný obrat cca 3 milióny €. Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a s dôverou sa na nás obrátite pri plánovaní  a realizácii svojich stavieb a rekonštrukcií.

S úctou,

vedenie spoločnosti merga s.r.o.