REFERENCIE Z ROKU 2011
Prešov – Lanové centrum
Lanové centrum Prešov

– Dátum začatia: 06/2011
– Dátum ukončenia: 07/2011
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Zdravotechnika

HS Kráľovský Chlmec
HS Kráľovský Chlmec

– Dátum začatia: 04/2011
– Dátum ukončenia: 05/2011
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Zdravotechnika
– Dodávka a montáž vsakovacích košov

Stará Turá – Rekon. a modern. ZUŠ 
Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

– Dátum začatia: 03/2011
– Dátum ukončenia: 08/2011
– Objednávateľ: Eiffage construction s.r.o.
– Rekonštrukcia kotolne
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie


Pozri tiež:
Rok 2012
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2013
Rok 2014
Solivar
Rok 2015
2015