REFERENCIE Z ROKU 2012
Snina – Rekonštrukcia kaštieľa
kaštieľ snina

– Dátum začatia: 04/2012
– Dátum ukončenia: 07/2012
– Objednávateľ: MV Staving
– Ústredné kúrenie a kotolňa
– Rozvody plynu

Bratislava – poliklinika Procare
Poliklinika ProCare

– Dátum začatia: 06/2012
– Dátum ukončenia: 10/2012
– Objednávateľ: MV Staving
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie

Partizánska Ľupča – Rekonštr. ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ Partizánska Ľupča

– Dátum začatia: 03/2012
– Dátum ukončenia: 10/2012
– Objednávateľ: Eiffage construction s.r.o.
– rekonštrukcia kotolne
– stavebná časť

Košice – Východoslovenská galéria
vychodoslovenska galeria

– Dátum začatia: 10/2012
– Dátum ukončenia: 07/2013
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Rozvody ústredného kúrenia
– Rozvody zdravotechniky

Košice – Plaváreň Kunsthalle
plavaren kunsthalle kosice

– Dátum začatia: 10/2012
– Dátum ukončenia: 07/2013
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie
– Výmenníková stanica

Košice – Kulturpark
kulturpark kosice

– Dátum začatia: 10/2012
– Dátum ukončenia: 12/2013
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie

Snina – Teplovod VPS
Teplovod VPS Snina

– Dátum začatia: 09/2012
– Dátum ukončenia: 11/2012
– Objednávateľ: Tenergo Brno a.s.
– Prekládka teplovodu


Pozri tiež:
Rok 2011
2011
Rok 2013
2013
Rok 2014
2014
Rok 2015
2015