REFERENCIE Z ROKU 2013
Martin – Neografia
Neografia Martin

– Dátum začatia: 09/2013
– Dátum ukončenia: 10/2013
– Objednávateľ: G-term
– Výstavba kotolne

Bratislava – BORY príprava územia
STL Plynovod

– Dátum začatia: 09/2013
– Dátum ukončenia: 10/2016
– Objednávateľ: Penta investments
– Vonkajšie rozvody vodovodu a plynovodu

Košice – Východoslovenské múzeum
Vychodoslovenské múzeum Košice

– Dátum začatia: 05/2013
– Dátum ukončenia: 07/2013
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Zdravotechnika
– Ústredné vykurovanie

Košice – DFN
DFN Košice

– Dátum začatia: 12/2013
– Dátum ukončenia: 03/2015
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Zdravotechnika
– Ústredné vykurovanie

Bratislava-Dúbravka – Vila Vista
Villa Vista

– Dátum začatia: 12/2013
– Dátum ukončenia: 04/2015
– Objednávateľ: Skanska SK a.s.
– Zdravotechnika
– Ústredné vykurovanie

Košice – Rekonštrukcia TKB
TKB Košice

– Dátum začatia: 12/2013
– Dátum ukončenia: 05/2014
– Objednávateľ: Skanska SK a.s.
– Vonkajšia kanalizácia
– Rozvody vnútornej kanalizácie
– Rozvody vodovodu

Galanta – Vlastivedné múzeum
Vlastivedné múzeum Galanta

– Dátum začatia: 12/2013
– Dátum ukončenia: 11/2014
– Objednávateľ: Swietelsky s.r.o.
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie a kotolňa
– Prípojky vody a plynu

Bratislava – Bory Mall
Bory Mall

– Dátum začatia: 10/2013
– Dátum ukončenia: 09/2014
– Objednávateľ: Penta investments
– Rozvody dažďovej a splaškovej kanalizácie
– Rozvody pitnej a úžitkovej vody
– Plynovodné prípojky


Pozri tiež:
Rok 2011
2011
Rok 2012
Rok 2012
Rok 2014
2014
Rok 2015
2015