REFERENCIE Z ROKU 2014
Michalovce – OR HaZZ
HS Michalovce

– Dátum začatia: 10/2014
– Dátum ukončenia: 12/2015
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– ÚK a zdravotechnika
– Rozvody plynu
– Rozvody vonkajšej kanalizácie
– Rozvody stlačeného vzduchu

Solivar – Rekonštrukcia NKP
NKP Solivar

– Dátum začatia: 11/2014
– Dátum ukončenia: 10/2015
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie
– Rozvody plynu

Košice – IKD
IKD Košice

– Dátum začatia: 09/2014
– Dátum ukončenia: 12/2014
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Prekládka a úprava plynových rozvodov

Šamorín – Šport.-kongres. areál
Športovo-kongresový areál - Šamorín

– Dátum začatia: 10/2014
– Dátum ukončenia: 12/2015
– Objednávateľ: Metrostav a.s.
– Rozvody ústredného kúrenia
– Rozvody zdravotechniky
– Dažďová kanalizácia

HS Trebišov
HS Trebišov

– Dátum začatia: 10/2014
– Dátum ukončenia: 12/2015
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie
– Rozvody stlačeného vzduchu

HS Krompachy
HS Krompachy

– Dátum začatia: 09/2015
– Dátum ukončenia: 09/2016
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– ÚK a zdravotechnika
– Rozvody plynu
– Rozvody vonkajšej kanalizácie
– Rozvody stlačeného vzduchu

HS Dobšiná
HS Dobšiná

– Dátum začatia: 08/2015
– Dátum ukončenia: 07/2016
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– ÚK a zdravotechnika
– Rozvody plynu
– Rozvody vonkajšej kanalizácie
– Rozvody stlačeného vzduchu

HS Sobrance
HS Sobrance

– Dátum začatia: 10/2014
– Dátum ukončenia: 04/2015
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie
– Vonkajšia kanalizácia

HS Veľké Kapušany
HS Veľké Kapušany

– Dátum začatia: 10/2014
– Dátum ukončenia: 04/2015
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie
– Rozvody stlačeného vzduchu

Nitra – Katedra hudobnej výchovy

– Dátum začatia: 08/2014
– Dátum ukončenia: 08/2015
– Objednávateľ: Eiffage s.r.o.
– Rozvody ústredného kúrenia
– Rozvody zdravotechniky


Pozri tiež:
Rok 2011
Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá
Rok 2012
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2013
Rok 2015
2015