REFERENCIE Z ROKU 2015
Košice – Nová Terasa I. etapa
Obytný súbor Nová Terasa

– Dátum začatia: 07/2015
– Dátum ukončenia: 10/2016
– Objednávateľ: Penta investments
– Rozšírenie verejnej kanalizácie
– Rozvody dažďovej kanalizácie
– Kanalizačné prípojky

Bratislava – Pri Mýte I. etapa
Obytný súbor Škultétyho-Pri Mýte

– Dátum začatia: 09/2015
– Dátum ukončenia: 05/2017
– Objednávateľ: Penta investments
– ÚK a Zdravotechnika
– Odovzdávacia stanica tepla
– Solárny systém

Banská Štiavnica – Rekonštrukcia OÚ
OÚ Banská Štiavnica

– Dátum začatia: 06/2015
– Dátum ukončenia: 10/2015
– Objednávateľ: MV SR
– Ústredné kúrenie
– Zdravotechnika
– Vzduchotechnika

Michalovce – NNG Prekládka inž. sietí
Nemocnica Michalovce

– Dátum začatia: 04/2015
– Dátum ukončenia: 06/2015
– Objednávateľ: Penta investments
– Prekládka teplovodu
– Prekládka vodovodu

OR PZ Stará Ľubovňa – Rekon. kotolne
OR PZ Stará Ľubovňa

– Dátum začatia: 01/2015
– Dátum ukončenia: 11/2015
– Objednávateľ: MV SR
– Kompletná rekonštrukcia kotolne
– Zateplenie objektu
– Výmena rozvodov ÚK

Hanušovce nad Topľou – Kanalizácia
Kanálizácia Hanušovce nad Topľou

– Dátum začatia: 06/2015
– Dátum ukončenia: 09/2015
– Objednávateľ: Dúha, a.s.
– Rozvody splaškovej kanalizácie

Čierna n/ Tisou – ŽST Prekl. komplex
ŽST Prekládkový komplex Východ - Čierna nad Tisou

– Dátum začatia: 11/2015
– Dátum ukončenia: 10/2016
– Objednávateľ: TSS Grade, a.s.
– Rozvody vodovodu
– Rozvody dažďovej kanalizácie
– Rozvody splaškovej kanalizácie

Pozri tiež:
Rok 2018
2011
Rok 2017
2012
Rok 2016
2013
Rok 2014
Solivar