REFERENCIE Z ROKU 2016
Košice – Nová Terasa II. etapa

– Dátum začatia: 08/2015
– Dátum ukončenia: 05/2017
– Objednávateľ: Penta Real Estate
– Areálové rozvody vody
– Areálové rozvody dažď. kanalizácie
– Areálové rozvody splaš. kanalizácie
– Areálové rozvody plynu

Bratislava – Pri Mýte II. etapa

– Dátum začatia: 06/2016
– Dátum ukončenia: 01/2018
– Objednávateľ: Penta Real Estate
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie
– Výmenníkové stanice
– Solárny systém

Snina – Rekon. budovy merga s.r.o.

– Dátum začatia: 05/2016
– Dátum ukončenia: 10/2017
– Rekonštrukcia strechy
– Rekonštrukcia fasády a okien
– Výstavba parkoviska
– Rekonštrukcia oplotenia


Pozri tiež:
Rok 2018
Rok 2012
Rok 2017
Rok 2013
Rok 2015
2015
Rok 2014
Solivar