REFERENCIE Z ROKU 2017
Bratislava  Digital Park – park. dom
Digital Park

– Dátum začatia: 03/2017
– Dátum ukončenia: 02/2018
– Objednávateľ: Penta Real Estate
– Rozvody dažď. kanalizácie

Bratislava – Bory Bývanie I

– Dátum začatia: 10/2017
– Dátum ukončenia: 03/2019
– Objednávateľ: Penta Real Estate
– Zdravotechnika
– Ústredné kúrenie
– Výmenníkové stanice
– Solárny systém

ORPZ Nové Zámky

– Dátum začatia: 05/2017
– Dátum ukončenia: 09/2017
– Objednávateľ: MV SR
– Ústredné kúrenie
– Rekonštrukcia kotolne


Pozri tiež:
Rok 2018
Rok 2012
Rok 2016
Rok 2013
Rok 2015
2015
Rok 2014
Solivar