SPOLOČNOSŤ merga s.r.o. JE ZAMERANÁ NA POSKYTOVANIE ČINNOSTI V OBLASTI:

KOMPLEXNÁ DODÁVKA TZB:

Realizácie inžinierskych stavieb

– vykurovanie
– voda
– kanalizácia
– plyn
– elektrina

REALIZÁCIA INŽINIERSKYCH STAVIEB:

Komplexná dodávka TZB

– kanalizácie
– teplovody
– vodovody
– plynovody
– elektroinštalácie

VÝSTAVBA STAVIEB NA KĽÚČ:

Výstavba stavieb na kľúč:

– bytových
– občianskych
– obchodných
– administratívnych


VÝSTAVBA A REKONŠTR. KOTOLNÍ:

Výstavba a rekonštrukcia kotolní

– Výmenníkové stanice
– Solárne systémy
– Kotle na zemný plyn
– Elektrické kotle
– Kotle na tuhé palivo

PROJEKTOVÁ A ARCH. ČINNOSŤ:

Výstavba a rekonštrukcia kotolní

– Projekčná činnosť ÚK
– Projekčná činnosť ZTI
– Architektonická činnosť
– Návrhy a vizualizácie

PRENÁJOM STAV. MECHANIZÁCIE:


Výstavba a rekonštrukcia kotolní

– Caterpillar CAT 428e
– Caterpillar CAT M318
– Hod. sadzba dohodou
– Info: +421 907 931 300